Защо е свещена кравата

2015-04-21 06:20:52, публикувано от Румяна Николова в / Случки / Мира Добрева: „Взех сигурни мерки срещу обирджиите“

И днес тя е най-почитаното животно в Индия 

Хиндуистите почитат като свещени почти всички животни. В Индия те се персонифицират, натоварват се със символно значение и се честват в изкуството, обичаите и ритуалите. Имат и уникална позиция в митологията, където ги виждаме в компанията на боговете или самите обожествени.

Този факт има връзка с основния хиндуистки принцип за ненасилие „ахимса”, който е и главната причина повечето хиндуисти да са вегетарианци. Но обяснението е скрито по-дълбоко. Многомилионният хиндуистки пантеон - това са онези природни сили, от които зависи оцеляването на човека: слънцето, водата, въздуха, огънят, съзиданието, разрушението...
И понеже са абстрактни, персонифицират ги в човешки, но и в животински форми. Така обикновеният човек по-лесно може да ги разбере.

В Индия кравите вървят необезпокоявани в ужасно натовареното движение и го правят още по-хаотично, маймуните крадат безнаказано, намерената вкъщи змия по-често се изхвърля навън, а не се убива, птици се хранят със зърна, специален закон защищава пауна - символ на Индия...


Но първостепенна сред почитаните животни е кравата. Преродена форма на великата богиня на плодородието, тя винаги е представлявала плодовитостта и изобилието.

Никак не е случайно - кравата снабдява човек с всичко необходимо за живота му. Дава му мляко и го отглежда като собствено дете. В по-късни времена кравата става символ на земята т.е. на Майка Индия. Уважението към биковете пък има връзка с асоциирането им с големия бял Нанди, язден от Шива в битките с демоните.

За хиндуистите свещени са и маймуните. Свързват ги с култа към бог Рама. Техният предводител Хануман с глава на маймуна и човешко тяло е обожествен и си има дори храмове.

Змиите също имат особено място сред обожествяваните животни и почитането им е свързано с прастари култове. В първичния океан на хиндуистката космология плува огромната Ананта Наг или Вечната змия, на която се обляга и поляга бог Вишну.

Змията винаги е вълнувала човешкото въображение. Индиецът е влагал в нея различни значения. Тя става символ на смъртта, а след това - символ на времето, което убива. Понеже сменя кожата си, се идентифицира и с прераждането. А тъй като яде плъхове и така помага на фермерите, я свързват и с плодородието. Кобрата е и един от най-популярните символи на Шива. Вероятно защото навсякъде в Индия тя се приема и като фалическия символ - лингама, тя е и знакът на плодовитостта.

Румяна Николова    
Сподели
Коментирай
Покажи коментарите